Hiệp thương về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khóa XV

Thời sự

Hiệp thương về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khóa XV

(PLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan ở Trung ương đa số giảm số lượng ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội tăng 19 ĐBQH.

Bản tin liên quan

Sáng 4-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là hội nghị nhằm hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.


Ông Trần Văn Túy trình bày về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: MTTQ

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban (UB) Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết: Theo Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần ĐBQH ở Trung ương là 207, chiếm 41,4%; số lượng ĐBQH ở địa phương là 293, chiếm 58,6%.

Số lượng ĐBQH ở địa phương được phân bổ theo cơ cấu định hướng gồm 220 người, chiếm 44% và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu là 73 người, chiếm 14,6%.

Trình bày Tờ trình về Dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, cho biết: Số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là 207 người, hơn khóa XIV 11 người.

Trong đó, cơ cấu ĐBQH cho các cơ quan Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng là 10 ĐB, giảm 1 ĐB so với khóa XIV; Cơ quan Chủ tịch nước là 3 ĐB; khối Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 ĐB, giảm 3 ĐB so với khóa XIV; các Lực lượng vũ trang thì Quân đội là 12 ĐB, giảm 3 ĐB so với khóa XIV và Công an là 2 ĐB, giảm 1 so với khóa XIV.

Ba cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, mỗi cơ quan được cơ cấu một ĐB.

UB Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được cơ cấu 29 ĐB, giảm 2 ĐB so với khóa XIV. Trong số 29 ĐB được cơ cấu có đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UB Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được cơ cấu 133 ĐB, tăng 19 ĐB so với khóa XIV.


Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn nói các công việc để tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang khớp với lịch trình và quy định đề ra. Ảnh: MTTQ

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, cho hay: “Có thể đánh giá đến thời điểm này các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra”.

Vẫn theo ông Trần Thanh Mẫn, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3-2 đến 17-2. Hiệp thương lần 2 sẽ xong trước ngày 19-3 và Hiệp thương lần 3 xong trước ngày 18-4.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM