Hà Nội hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

Thời sự

Hà Nội hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hà Nội

Bản tin liên quan

Hôm nay (9-12), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất hai văn phòng làm một.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.


Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội.

Điều khoản chuyển tiếp của Nghị quyết nêu rõ, biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP sau khi được thành lập không vượt quá số lượng biên chế công chức được phê duyệt của Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND TP trước khi thực hiện thí điểm hoặc hợp nhất.

Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP sau khi được thành lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.

HĐND TP giao Thường trực HĐND TP thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, báo cáo cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ để quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP...

HĐND TP cũng giao UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan bố trí trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, bảo đảm sử dụng cơ sở vật chất phù hợp và hiệu quả.

UBND TP phối hợp với Thường trực HĐND TP báo cáo HĐND TP quyết định bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

UBND TP cũng phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP theo quy định để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và bố trí biên chế phù hợp.

UBND TP cũng chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP sau khi thành lập theo quy định của Chính phủ và các quy định khác của TP; đồng thời chỉ đạo tổ chức tiếp nhận cơ sở vật chất, kinh phí và biên chế công chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội chuyển giao theo quy định của pháp luật.

TRỌNG PHÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM