Giữ vững cơ đồ, vươn tới hùng​ cường

TS NHỊ LÊ (Nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)
TS NHỊ LÊ (Nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)
Thứ Sáu, ngày 30/4/2021 - 05:49

(PL)- Độc lập, tự do, thống nhất và hùng cường đó là mệnh lệnh phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, hiện nay và tương lai.

Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Cuộc chiến tranh kéo dài suốt 21 năm đã tàn phá nặng nề đất nước! Và, hai cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc bùng nổ. Đất nước hai mặt thọ địch. Trong lúc đó, Mỹ bao vây cấm vận… Tất cả khiến nền kinh tế đất nước vốn đã khó khăn càng thêm suy kiệt.

Tình hình đất nước vô cùng khó khăn, thậm chí như “trứng để đầu đẳng”!

Tình thế đất nước đặt Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải quyết thách thức sinh tử của lịch sử. Đổi mới là yêu cầu khách quan, bức thiết, không thể khác và là đòi hỏi khẩn thiết của cuộc sống. Mệnh lệnh: “Đổi mới hay là chết” trở thành cương lĩnh hành động và quyết tâm đổi mới của cả dân tộc, không gì cản được từ tháng 12-1986.

Đó là nền tảng, là môi trường, là điều kiện để Nhân dân ta, dưới ngọn cờ của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta tiếp tục giữ một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế với vị thế mới, tầm vóc mới, sức mạnh và uy tín ngày càng cao, suốt 46 năm qua.

268,4 tỉ USD là quy mô GDP của Việt Nam năm 2020 ước đạt, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015. GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015.


Thủy sản Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Trong ảnh: Sơ chế cá điêu hồng xuất khẩu tại một công ty thủy hải sản ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cơ đồ Việt Nam sau 35 năm đổi mới

Sau 35 năm đổi mới, kể từ tháng 12-1986, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển toàn diện và mạnh mẽ so với những năm trước Đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên: Nếu năm 1989 mới đạt 6,3 tỉ USD thì đến năm 2020 đạt khoảng 268,4 tỉ USD. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt: Nếu năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/người.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm 2016-2020 ước tính đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới.

Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng dương và là một trong 10 nền kinh tế trên toàn cầu có tốc độ phát triển cao nhất.

Từ năm 2020 tới nay, trong khi cả thế giới nghiêng ngả và rơi vào khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục vừa khống chế đại dịch vừa nỗ lực duy trì ở mức cần thiết tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, quản lý xã hội, tăng cường đối ngoại và giữ vững an ninh, quốc phòng.

Trên phương diện đối ngoại, năm 2020, Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) với số phiếu bầu cao kỷ lục: 192/193 quốc gia thành viên - kỷ lục trong 70 năm ra đời và hoạt động của LHQ, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch ASEAN…

Và, mới đây, tháng 2-2021, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) ở Anh đã công bố báo cáo thường niên về 193 nền kinh tế, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào năm 2035.

Rõ ràng trải mấy ngàn năm, “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định.

Ngay từ ngày 11-11-2006, tại hội nghị LHQ, Việt Nam công bố hoàn thành Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGS) về xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm so với thời hạn. Việt Nam và là một trong những nước đi đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương về áp dụng phương pháp đa chiều đo lường nghèo đói, xóa đói giảm nghèo một cách toàn diện mang tính bao trùm, đại đa số nhân dân tham gia vào tăng trưởng và hưởng lợi từ quá trình này…

Quyết giữ vững cơ đồ và vươn tới hùng cường

Xu thế phát triển chung của thời đại hiện nay đang hướng tới mục tiêu thống nhất là độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bất cứ dân tộc nào muốn đạt được thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đều phải dựa vào sức mình là chính, phát huy nội lực; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Trong xu thế ấy, đất nước ta không bảo vệ nền độc lập, thống nhất bền vững không thể vươn tới hùng cường. Tới lượt nó, sự hùng cường là điều kiện, là động lực để giữ vững, phát triển độc lập và thống nhất. Tất cả nhằm bảo đảm và bảo vệ hạnh phúc của Nhân dân! Độc lập - tự do - hạnh phúc là mục tiêu, là cương lĩnh hành động của dân tộc ta suốt 76 năm độc lập, trong đó 46 năm thống nhất và vươn tới hùng cường!

Hơn lúc nào hết, lúc này tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ vững quyền tự quyết dân tộc và tự mình trở nên hùng mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Hơn lúc nào hết, lúc này kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng; chủ động giữ nước ngay từ lúc nước đang yên, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa…

Hơn lúc nào hết, lúc này cầu thị thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội…

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả…

Và, hơn lúc nào hết, lúc này tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng đó là tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm, tệ nạn xã hội…

Độc lập, tự do, thống nhất và hùng cường đó là mệnh lệnh phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, hiện nay và tương lai.


Chọn lẽ sống phục vụ nhân dân, Tổ quốc

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021), ngày 28-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định sự kiện lịch sử 30-4-1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất, mang tầm vóc quốc gia về quốc tế. Là một sự kiện mà thời gian càng lùi xa thì giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó ngày càng lớn hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân TP đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện với mục tiêu vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu của các chiến sĩ, đồng bào nhân dân TP. Những chiến sĩ thời bình đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt trận từ học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Trong những lớp người chiến sĩ mà chúng ta nhắc hôm nay, có nhiều người là doanh nhân, cựu chiến binh, nhiều người từng vào sinh ra tử, họ cho thấy rằng họ không chỉ giỏi về chiến đấu mà còn có tài trong sản xuất, kinh doanh để đóng góp cho xã hội.

“Có nhiều người từng làm việc cho chế độ Việt Nam Cộng hòa, qua lời kể, chúng ta có thể hiểu rằng họ đại diện cho lớp người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng yêu nước, họ chọn lẽ sống phục vụ nhân dân, Tổ quốc và họ đã làm đúng như thế” - Bí thư nhấn mạnh.

Ông Nên dẫn chứng quyết định ra lệnh giải tán toàn bộ hệ thống cảnh sát của luật sư Triệu Quốc Mạnh, nguyên Đô trưởng cảnh sát Sài Gòn - Gia Định, góp phần cho đất nước hòa bình, không có tiếng súng. Hay sự lựa chọn ở lại phục vụ đất nước của GS Trần Đông A.

“Chúng ta nhận thấy rằng họ đã làm đúng, chọn đúng lẽ sống và quyết định đúng đắn, hành động đúng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển đất nước mà không có lời lẽ nào có thể kể hết được. Điều quan trọng là chế độ nào phục vụ cho nhân dân, chế độ nào mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thì tôi phục vụ, không phân biệt, điều đó khẳng định nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tiếp: “Có người từng là con cháu của tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao, không chỉ là những người chiến sĩ cách mạng mà thậm chí là người ở phía bên kia, họ cũng đã tiếp tục sự nghiệp một cách rất xứng đáng giống như hai câu thơ: “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành’”. LÊ THOA


Nhớ công sức cha anh, hết lòng góp sức dựng xây đất nước

Tôi rất may mắn được sinh ra vào năm 1975 khi đất nước đã được thống nhất. Những người chúng tôi được sống trong thời bình, độc lập này mãi mãi tri ân và ghi nhớ công lao, xương máu của đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống để cho đất nước được thống nhất. Chúng tôi quyết tâm sống và học tập, lao động sao cho xứng đáng với sự hy sinh đó.

Ở góc độ doanh nhân trong thời bình, tôi nghĩ rằng doanh nhân cũng là một chiến sĩ, góp công mình vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Cộng đồng doanh nghiệp cần đoàn kết để xung kích, dấn thân vào việc mới và khó mà lãnh đạo luôn kỳ vọng, đặt ra. Lực lượng doanh nhân trẻ phải luôn nuôi dưỡng hoài bão, xây dựng thương hiệu ngày càng lớn, vững mạnh và uy tín ở những lĩnh vực cốt lõi, xứng đáng với sự kỳ vọng cùng đưa TP.HCM phát triển, đứng đầu cả nước.

Ông TRƯƠNG TIẾN DŨNG, Phó Chủ tịch thường trực Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM (FFA)

Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, hiện đại
Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, hiện đại
(PL)- Quốc tế đã không còn coi chúng ta là một quốc gia chiến tranh, một quốc gia nghèo đói, một quốc gia cần tiếp nhận viện trợ, mà đã coi chúng ta là một quốc gia phát triển nhanh, mạnh, hiện đại.

TS NHỊ LÊ (Nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản)

Hacker khui vụ 14 tỉ từ thiện của Hoài Linh và tội danh hình sự

(PLO)- Hacker Nhâm Hoàng Khang, người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Tuyển Bỉ thiệt quân sau đại thắng trên đất Nga

Chủ Nhật, ngày 13/6/2021

(PLO)- Tuyển Bỉ chính thức mất hậu vệ cánh Timothy Castagne tại Euro 2020 do cầu thủ này bị gãy xương hốc mắt. Bên cạnh đó, trung vệ Vertonghen cũng đang chờ kết quả về chấn thương mắt cá chân. 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục