Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Thời sự

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bản tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1066 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, các hội có tính chất đặc thù đang hoạt động trong phạm vi cả nước.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là 253.517 biên chế (giảm 6.081 biên chế so với năm 2019), cụ thể:

- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 251.135 biên chế trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

- Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng: 628 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế.

HỮU ĐĂNG

BÌNH LUẬN

Trần Hoàng Chân

Nếu theo định mức "Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 142. 767 biên chế" mà không phân ra từng cấp riêng thì các đơn vị trực tiếp sẽ chằng còn nhân sự mà làm đủ việc. Việc phân tỷ lệ % để giảm nghe có vẻ hợp lý nhưng xét về tính chất công việc, thủ tục hành chính, số lượng Cán bộ, công chức, viên chức v. V... Thì không hợp lý vì cứ giảm đều như vậy cơ quan nào ít người, cơ quan nào có nhiều thủ tục hơn lại bị giảm cùng như cơ quan bình thường khác. Nhất là cấp Phường xã là cơ quan trực tiếp tiếp xúc nhiều nhất với dân, việc gì cấp nào cũng có liên hệ, có ý kiến địa phương v. V... Do đó giảm biên chế cần xét cụ thể, công việc, chức năng của cơ quan đơn vị ở từng cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM