Gây lún, nứt nhà hàng xóm phải bồi thường

Chủ Nhật, ngày 12/1/2014 - 22:58

Theo đó, cá nhân, tổ chức xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng nhà hàng xóm, có nguy cơ sụp đổ hoặc gây sụp đổ nhà sẽ bị phạt vi phạm hành chính, đồng thời công trình bị ngừng thi công để bồi thường thiệt hại theo trình tự.

Sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, nếu hai bên không tự thỏa thuận được thì chủ tịch UBND cấp xã chủ trì mời chủ đầu tư công trình vi phạm và bên bị thiệt hại đến thỏa thuận mức đền bù.

Bảy ngày sau khi thỏa thuận lần đầu không thành hoặc bên bị thiệt hại vắng mặt không có lý do, chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thỏa thuận lần hai. Tại buổi thỏa thuận này nếu bên bị thiệt hại vắng mặt không có lý do, chủ đầu tư sẽ được tiếp tục thi công xây dựng. Nếu thỏa thuận lần hai không thành, các bên có quyền mời một bên thứ ba độc lập, có tư cách pháp nhân xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường. Trường hợp có tranh chấp, các bên có thể khởi kiện tại tòa án. Chủ đầu tư được tiếp tục thi công sau khi chứng minh đã hoàn thành việc bồi thường.

Trường hợp nhà có nguy cơ sụp đổ, chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển, thuê chỗ ở tạm cho bên bị thiệt hại trong thời gian giải quyết.

HOÀNG VÂN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục