Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đội vốn 20.000 tỉ đồng

Thời sự
(PL)- “Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phù hợp với quy định và yêu cầu thực tế” - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bản tin liên quan

Theo chủ đầu tư -Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, tổng mức đầu tư trước đây được lập năm 2007. Đến nay đã có sự thay đổi cơ bản về thiết kế cơ sở so với thiết kế ban đầu khiến khối lượng một số hạng mục chính thay đổi đáng kể. Mặt khác, giá vật liệu xây dựng có biến động lớn; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp tăng đến năm lần, lãi vay tăng khoảng 50%... Do vậy, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh thành trên 45.000 tỉ đồng, tăng hơn 20.000 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt.

HOÀNG VÂN


BÌNH LUẬN

Phạm Mạnh Khôi

Từ 25 ngàn tỷ lên 40 ngàn tỷ là tăng gần 2 lần không phải gần 50%.Tăng gần 2laanf là quá lớn ,giải thích chung chung như vậy khó hieur và không chính xác.Sau quyết toán người ta có thể biết rõ tăng bao nhieuu ở từng khoản .Phải có kiểm toán để đánh giá tăng phần nào hợp lý phần nào không hợp lý.Nếu dự án nào cũng tăng mà cho là bình thường thì không thể kiểm soát được nợ công.Chẳng hạn dự án sân bay Long Thành tăng gấp 2 lần sẽ là 36 tỷ USD ,có 18 tỷ USD là nợ công ngoài kế hoạch chiếm tới khoảng 15% GDP của cả nước .Cần kiểm soát gắt gao phần vượt dự toán của các dự án kinh tế

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM