Được thế chấp nhà ở trong tương lai để có vốn mua nhà

Thời sự
(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý tại thông tư liên tịch do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo vừa được ban hành, hướng dẫn về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai phải được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Người mua nhà chỉ được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại một tổ chức tín dụng để vay vốn mua nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai đang được thế chấp theo hình thức quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì không được tiếp tục thế chấp nhà ở đó tại tổ chức tín dụng khác. Loại nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp để vay vốn tại tổ chức tín dụng bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Cụ thể là căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

Htrang

Sao tác giả không cho số văn bản?
Hay là văn bản chưa được ban hành?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM