Dùng tiền Formosa bồi thường làm dự án ở 4 tỉnh miền Trung

Thời sự
(PL)- Thủ tướng vừa có quyết định giao Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh làm dự án “xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và “phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”.

Theo đó, các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung vào xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến cá, nạo vét luồng lạch, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản. Thực hiện dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại bốn tỉnh nêu trên. Số tiền bồi thường sẽ được giao trực tiếp cho các tỉnh để triển khai thực hiện các dự án.

Trong đó, tổng mức vốn đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá mỗi tỉnh tối đa không quá 400 tỉ đồng; không thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án.

Tổng kinh phí dành cho hai dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại Quảng BìnhThừa Thiên-Huế tối đa không quá 340 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31-12-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND bốn tỉnh thực hiện đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

Bộ NN&PTNT chủ trì kiểm tra sự phù hợp của mục tiêu, quy mô, tổng mức vốn, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư, xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; chịu trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh về chuyên môn trong quá trình xây dựng thực hiện dự án “phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền.

PV

BÌNH LUẬN

việt

Tiền công ty Formosa bồi thường trực tiếp cho dân chứ đâu phải để làm dự án, vì tất cả các dự án đều bị cán bộ rút ruột.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM