Dự án chưa bồi thường: Áp dụng Luật Đất đai 2013

Thời sự
“Những dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang chi trả bồi thường theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 1-7-2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án được duyệt”.

 

Hội đồng thẩm định bồi thường TP.HCM đề xuất như thế về việc xử lý chuyển tiếp các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 1-7-2014 (Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) tại văn bản trình TP mới đây.

Đối với các dự án đã có quyết định thu hồi đất hoặc đã có chủ trương thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 1-7-2014 thì UBND quận, huyện thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 47/2014. Còn các dự án đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 1-7-2014 sẽ không áp dụng quy định mới.

Hội đồng thẩm định bồi thường TP cho biết những đề xuất trên nhằm thống nhất thực hiện Luật Đất đai 2013 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, đảm bảo cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đang triển khai không bị chậm trễ, ách tắc.

         CẨM TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM