Đôn đốc trả tiền vay của dân trong hai cuộc kháng chiến

Thời sự
(PL)- Trong văn bản mới đây gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn một loạt văn bản cho thấy thời gian kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ là hết ngày 31-12-1998.

Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công trái quốc gia, phát hành năm 1951; công phiếu nuôi quân, phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân...

Theo Bộ Tài chính, như vậy về mặt nguyên tắc thì đến nay thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc (12-1998). Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 7-6-2017, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc. Điều này là nhằm đảm bảo công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân… Theo VNE, Bộ Tài chính cũng nêu rõ nguồn kinh phí chi trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. 

N.ANH

BÌNH LUẬN

ngu vu

Tôi được nghe mẹ và ông nội nói cho kháng chiến vay hơn 20 đồng bạc đông dương tương đương 4 con trâu và hơn tấn thóc. Giờ các cụ đã đi từ lâu nhưng giấy tờ thì tôi không nghe thấy các cụ nói có hay không.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM