Dời địa điểm xây dựng Bảo tàng TP

Thời sự
(PL)- UBND TP.HCM đã chấp thuận chuyển địa điểm đầu tư xây dựng Bảo tàng TP từ khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) về khu thông tin giới thiệu chung thắng cảnh Việt Nam thu nhỏ tại quận 9 (thuộc Khu cổ đại trong Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc).

Sau khi được Thành ủy chấp thuận chủ trương, UBND TP sẽ xem xét điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của Khu cổ đại (Khu 1) trong Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc để triển khai xây dựng Bảo tàng TP.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng cho phép thành lập ban chỉ đạo triển khai “Đề án xây dựng Bảo tàng TP.HCM” để trực tiếp chỉ đạo quá trình nghiên cứu lập đề án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng Bảo tàng TP.

HOÀNG HIẾU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM