Đề xuất lắp máy tính bảng đánh giá sự hài lòng của người dân

TÁ LÂM
TÁ LÂM
Thứ Bảy, ngày 12/9/2015 - 07:30

(PL)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP về triển khai hệ thống tiêu chí đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân cho các sở, ngành và UBND quận, huyện.

Đồng thời, UBND TP giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hệ thống này, vận hành chính thức vào tháng 1-2016 và báo cáo kết quả trước ngày 30-5-2016.

Theo đề xuất của Sở TT&TT, các sở, ngành và UBND quận, huyện sẽ được trang bị màn hình touch screen 32 inch, mỗi đơn vị 2-3 màn hình hoặc trang bị máy tính bảng, mỗi quầy tiếp nhận một máy tính bảng. Số lượng tùy thuộc vào số quầy tiếp nhận của đơn vị đó. Sở TT&TT đề xuất phương án đầu tư trang thiết bị tập trung và chuyển giao cho quận, huyện sử dụng. Sở cũng đề xuất UBND TP đồng ý ghi vốn trong nguồn kinh phí công nghệ thông tin được giao cho Sở TT&TT năm 2015.

Trong tháng 10-2015, Sở TT&TT sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống kỹ thuật. Theo Sở TT&TT, hiện nay đã có bốn UBND quận, huyện gồm quận 1, 2, 9 và huyện Củ Chi đã triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Năm tiêu chí để đánh giá sự hài lòng:

Tiếp cận dịch vụ: Nguồn thông tin và sự thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về dịch vụ hành chính, mức độ đáp ứng yêu cầu của tổ chức và người dân về thông tin dịch vụ được cung cấp, mức độ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tổ chức và người dân tại cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính.

Thủ tục hành chính: Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, biểu mẫu hành chính; sự đơn giản, dễ hiểu trong các quy định về hồ sơ của thủ tục hành chính; sự thuận tiện trong thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Sự phục vụ của công chức: Thái độ phục vụ của công chức, năng lực giải quyết công việc của công chức.

Kết quả giải quyết công việc: Số lần liên hệ để hoàn tất thủ tục giao dịch, thời gian giải quyết công việc, chi phí tổ chức và người dân phải trả để giải quyết công việc…

Tiêu chí thứ năm là đánh giá tỉ lệ hài lòng đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

TÁ LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục