Có nhân tài thì mới có thể chế tốt

Thời sự
(PL)- Nếu Đảng và Nhà nước không thay đổi chính sách nhân sự, trọng dụng nhân tài, chắc sẽ rất khó khăn.

Bản tin liên quan

Giờ chúng ta đang có bao nhiêu thủ khoa ở các trường đại học nhưng không vào được Nhà nước vì hkhông btin ra.

Hc trò ca tôi, tôi csang Harvard hc nhưng không có ai đỗ thkhoa mà li quay vVit Nam. Như Vũ Minh Khương, Nguyn Ngc Anh… đỗ thkhoa xong, vVit Nam nhưng không có chỗ nào làm việc. Họ lại sang Singapore, rồi cuối cùng lại đến Mỹ làm việc. 

Có nhân tài thì mới có thể chế tốt, còn không có nhân tài thì không thể có thể chế tốt. Phải đưa nhân tài vào Nhà nước. Trung Quốc hiện nay đang làm điều này. Nếu người Hoa ở nước ngoài về nước làm việc thì được trả lương xứng đáng. Hay như trong nội các của Obama, có bộ trưởng lương có thể 1 triệu USD/năm nhưng tổng thống Mỹ lương chỉ 400.000 USD/năm. Nhưng họ quan niệm rằng thà trả lương cao cho một người làm được việc còn hơn là trlương thp cho người chbiết phá hoi.

Tôi cho rằng đây là vn đề rt ln ca quc gia và là vn đề quan trng nht. Nếu không thc hin tt thì quốc gia không thể phát triển.

Việc thu hút nhân tài tôi nghĩ cần phải công khai hóa tiêu chí tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đây là một trong những bước đầu tiên của việc kiểm soát quyền lực như Tổng Bí thư đã nhiu ln nhn mnh. Khi nhân tài vào được bmáy công quyn, những thể chế, chính sách tốt, cơ chế giám sát cũng vì thế mà tốt lên mỗi ngày.

TS VÕ ĐẠI LƯỢC

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương (Đà Nẵng)

Bài viết của TS Võ Đại Lược,tuy ngắn gọn nhưng đã nói lên tất cả những gì mà người dân chúng tôi mong muốn góp ý.Tôi mới đọc bài viết "Nguồn lực đã cạn kiệt,lấy gì tăng trưởng kinh tế" trong đó có đoạn "Tiến sĩ lương 3 triệu phải thuê osin 5 triệu" (con gái GS Nguyễn Lân Dũng).Vậy thì TS cũng phải lao động thêm ngoài giờ thì mới đủ để trang trải cho cuộc sống của họ và thử hỏi họ có còn đủ sức để nghiên cứu, sáng tạo...Người VN mình luôn có tinh thần "đồng cam chịu khổ" nhưng chỉ sợ không công bằng...Việc thu hút nhân tài,tôi nghỉ không nên quá nặng về lý lịch,thành phần,con em trong ngành...Có như vậy thì mới thật sự thu hút được những người hiền tài để phát triển đất nước.

Quang Vinh

Có minh quân mới có hiền thần. Chỉ khi nào người ta không đánh giá đúng sai việc bổ nhiệm có "đúng quy trình" hay không mà xem xét trách nhiệm hoàn thành công việc thì may ra người tài mới có đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM