Cơ cấu kiêm nhiệm ở Ủy ban Kiểm tra các cấp

NGHĨA NHÂN
NGHĨA NHÂN
Thứ Bảy, ngày 29/2/2020 - 07:00

(PL)- Một điểm mới trong hướng dẫn là có dự liệu nhân sự cho những nơi thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh hoặc hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa ban hành bốn văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp, cho tổ chức đảng trong quân đội, công an và khối các cơ quan trung ương.

Tiêu chuẩn chung

Các văn bản này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định hướng số lượng, cơ cấu kiêm nhiệm, cũng như điều kiện về tuổi của nhân sự để đại hội đảng các cấp bầu chọn cho UBKT cùng cấp khóa tới.

Về tiêu chuẩn, ủy viên UBKT các cấp phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ngành kiểm tra không chấp nhận những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” cũng không được đưa vào UBKT.

Bên cạnh đó, không đưa vào UBKT người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, những người có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ... cũng không được xem xét.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành bốn văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: TTXVN

Ủy viên kiêm nhiệm

Về cơ cấu, tương tự hướng dẫn ở kỳ đại hội đảng các cấp khóa trước, hướng dẫn lần này vẫn theo hướng UBKT đảng ủy từ cấp huyện và tương đương trở lên có hai ủy viên kiêm nhiệm. Cơ cấu này có thể là trưởng hoặc phó ban tổ chức và chánh thanh tra cùng cấp. Nơi không có thanh tra cùng cấp thì cơ cấu là phó bí thư cấp ủy.

Một điểm mới trong hướng dẫn là có dự liệu nhân sự cho những nơi thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh hoặc hợp nhất cơ quan UBKT với thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, những nơi thí điểm nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm UBKT đồng thời là chánh thanh tra thì cơ cấu hai ủy viên UBKT kiêm chức, gồm trưởng hoặc phó ban tổ chức và phó chánh thanh tra cùng cấp. Nếu hợp nhất cả cơ quan thì chỉ cơ cấu một ủy viên UBKT chuyên trách là trưởng hoặc phó ban tổ chức cùng cấp.

Liên quan đến UBKT các cấp trong công an, hướng dẫn lần này có một số điều chỉnh về số lượng ủy viên UBKT gắn cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức mới của Bộ Công an sau khi đã giải thể tất cả tổng cục và sắp xếp lại toàn ngành theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đề cao bản lĩnh, kinh nghiệm

Nhân sự UBKT các cấp là do cấp ủy cùng cấp bầu ra, chủ yếu ngay trong đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, điều kiện về độ tuổi cơ bản như với cấp ủy viên nói chung. Chẳng hạn, lần đầu tham gia UBKT thì phải đủ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ năm năm.

Tuy nhiên, UBKT là cơ quan chuyên môn của Đảng, đòi hỏi cao về kinh nghiệm, thâm niên công tác, bản lĩnh cũng như hiểu biết về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nên điều kiện về tuổi đối với phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT tái cử chỉ cần còn đủ ít nhất 24 tháng công tác, so với 30 tháng áp dụng cho cấp ủy viên nói chung.

Các hướng dẫn về cơ cấu, số lượng, độ tuổi nêu trên chỉ áp dụng với công tác nhân sự UBKT trong đợt đại hội đảng các cấp tới đây. Riêng UBKT Trung ương thì sẽ được xem xét, hướng dẫn gắn với đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

NGHĨA NHÂN

'Hãy tiêm vaccine khi có thể!'

Thứ Năm, ngày 17/6/2021

(PLO)- Không ít người Mỹ đã mắc COVID-19 và qua đời vì từ chối hoặc chần chừ không tiêm vaccine, để lại nỗi đau và sự hối hận cho những người thân còn sống.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục