Có cần mỗi tỉnh có một tướng công an

Thời sự

Có cần mỗi tỉnh có một tướng công an

(PLO)- Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi có nhiều quy định mới, trong đó sẽ sắp xếp lại bộ máy CAND, đặc biệt có quy định mỗi tỉnh có một thiếu tướng. Tuy nhiên, quy định này còn nhiều luồng ý kiến.

Bản tin liên quan

Sáng 7-6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật CAND (sửa đổi).

Ngày sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này. Theo đó, việc cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh còn có nhiều ý kiến khác nhau.


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ có nhiều sửa đổi trong Luật Công an nhân dân

Thứ nhất, có ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật vì cho rằng việc quy định giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, phù hợp với chủ trương chung.

Tuy nhiên, việc xác định giám đốc công an tỉnh, thành phố có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng cần bổ sung tiêu chí vị trí chiến lược về an ninh, trật tự, tình hình an ninh, trật tự và quy định cụ thể ngay trong luật.

Ý kiến thứ hai, đề nghị quy định tất cả giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng vì cho rằng chức năng, nhiệm vụ của giám đốc công an cấp tỉnh là tương đương và đều thuộc sự chỉ huy, điều hành trực tiếp của lãnh đạo Bộ như các cục thuộc Bộ. Đồng thời bảo đảm bình đẳng và thuận lợi trong việc xem xét quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Bộ Công an.

Bên cạnh đó bảo đảm tính tương quan giữa lãnh đạo cấp cục với lãnh đạo công an cấp tỉnh và vẫn bảo đảm tổng số tướng của lực lượng công an theo xác định của cấp có thẩm quyền.

“Ý kiến này cũng đề nghị xem xét sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam để xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về vị trí cấp tướng đối với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh cho thống nhất…” - ông Võ Trọng Việt thông tin.

Loại ý kiến thứ ba không nhất trí như quy định của dự thảo luật vì cho rằng quy định cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an cấp tỉnh phải tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh để bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị và giữa lực lượng CAND với QĐND ở địa phương.

Mặt khác, việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I như Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không căn cứ vào tiêu chí về an ninh, trật tự. Đồng thời băn khoăn cho rằng trong quá trình thực hiện, số lượng tỉnh, thành phố được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có thể sẽ tăng lên dẫn đến số lượng cấp tướng tăng.

“Ủy ban Quốc phòng An ninh nhận thấy đây là vấn đề hệ trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định khi xây dựng Luật CAND năm 2014. Nay Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như dự thảo luật, cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ. Tuy nhiên, thời điểm sửa Luật CAND năm 2014 được nghiên cứu sửa đổi cùng Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam theo mô hình tổ chức cũ; nay mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đã xây dựng theo hướng sắp xếp, thu gọn đầu mối, không có cấp trung gian. Do vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…” - ông Võ Trọng Việt báo cáo.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

việt

Nhân dân cần công an hoạt động hiệu quả để chống tội phạm, chứ đâu có cần mỗi tỉnh 1 tướng công an làm gì?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM