Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Khu di tích K9

Thời sự

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Khu di tích K9

(PL)- Ngày 10-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Thắp hương tưởng nhớ công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với đất nước, với Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi những dòng lưu bút: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ khu di tích đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn họ phải thường xuyên học tập, rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chủ tịch. “Từ đó chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân đến tham quan, để nơi đây thực sự là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ...” - Chủ tịch nước nói.

(Theo TTXVN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM