Chủ đầu tư phải điều tra xã hội học các hộ bị ảnh hưởng

Thứ Sáu, ngày 21/11/2014 - 04:50

(PL)- “Chủ đầu tư phải bổ sung nguồn kinh phí để tiến hành điều tra xã hội học đối với các hộ bị ảnh hưởng”.

 

Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất bổ sung đề xuất trên của Viện Nghiên cứu phát triển TP vào báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà ở tái định cư giai đoạn 2004-2014, định hướng đến năm 2020.

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chỉ đạo việc điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở tái định cư và chỉ đạo việc lập kế hoạch phát triển nhà ở tái định hằng năm, năm năm trên địa bàn TP. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Phát triển đang hoàn chỉnh dự thảo về công tác quản lý hậu tái định cư.

CẨM TÚ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục