Xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, ngày 19/12/2012 - 08:35

Theo TTXVN, sáng 18-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội Cựu chiến binh cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh.

TX

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục