Võ Văn Kiệt - Người đi đầu đổi mới ở Việt Nam

Thứ Năm, ngày 9/9/2010 - 02:13

Gần 50 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lịch sử đã tham dự hội thảo khoa học với chủ đề “Ông Võ Văn Kiệt - Cuộc đời và sự nghiệp” tổ chức ngày 8-9 tại Vĩnh Long. Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ đúc kết các ý kiến để biên soạn tiểu sử ông Võ Văn Kiệt.

Các tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu đều khẳng định ông Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của lớp chiến sĩ cách mạng hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và độc lập dân tộc; thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nên đã dốc lòng, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ dù ở cương vị nào. Ông được đánh giá là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là một “tổng công trình sư” của nhiều dự án lớn, quan trọng của thời kỳ đổi mới đất nước.

Phương châm sống của ông là “chứng minh chứ không phải thanh minh”, “làm nhiều hơn nói nhiều” mang đậm dấu ấn, phong cách Võ Văn Kiệt.

TX

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục