TP.HCM phấn đấu ‘đi trước về đích trước’

TÁ LÂM - VIỆT HOA
TÁ LÂM - VIỆT HOA
Thứ Năm, ngày 15/10/2015 - 02:55

(PL)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân”.

Sáng 14-10, tại Hội trường TP, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đến dự Đại hội còn có nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định năm năm qua trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường nhưng TP.HCM đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực, mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho nhân dân TP, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ và nhân dân TP cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của TP.HCM - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. TP.HCM phải không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước. “TP phải huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành, phấn đấu để TP tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Tổng Bí thư nói.

Tổng bí thư cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước tham quan triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của TP.HCM. Ảnh: HTD

Tổng bí thư yêu cầu xây dựng Đảng bộ TP thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. “Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư mong đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những người tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng. “Những cống hiến của TP.HCM cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất to lớn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đại hội chúng ta với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp ý kiến để có những quyết định đúng đắn về phát triển TP trong thời kỳ mới, xây dựng TP.HCM ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng là TP mang tên Bác Hồ kính yêu, TP anh hùng, thành đồng của Tổ quốc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Luôn vì cả nước và cùng cả nước

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hải hứa quyết tâm đạt kết quả cao nhất, phấn đấu xây dựng Đảng bộ TP trong sạch và vững mạnh, đoàn kết, năng động và sáng tạo huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn vì cả nước và cùng cả nước, phấn đấu “đi trước về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định Đại hội X Đảng bộ TP.HCM lần này có trách nhiệm to lớn là tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu của TP. Đó là xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

GDP gấp 1,66 lần cả nước

Trong giai đoạn 2010-2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. đóng góp thu ngân sách của TP.HCM vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp hai lần giai đoạn 2006-2010. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người. Vai trò, vị trí của TPHCM về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỉ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 20,7% năm 2011 tăng lên 21,6% năm 2014.

Kéo giảm chênh lệch giàu nghèo

TP.HCM cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống nhân dân TP, đã kéo giảm chênh lệch mức sống các nhóm dân cư từ 10 lần vào năm 1992 xuống còn 6,6 lần năm 2014, kéo giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014.

Dự kiến chương trình làm việc ngày thứ hai

Theo chương trình làm việc, sáng 15-10, các đại biểu sẽ thảo luận văn kiện Đại hội X Đảng bộ TP. Buổi chiều, đại hội sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận này.

TÁ LÂM - VIỆT HOA

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục