Tổng tuyển cử đầu tiên: ‘Bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ’

Chính trị

Tổng tuyển cử đầu tiên: ‘Bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ’

(PL)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như thế tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 - 6.1.2016), được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, ngày 6-1.

Bản tin liên quan

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, tự lựa chọn và dựng xây chế độ cộng hòa dân chủ. Nước ta chẳng những đã trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước”.

Tổng Bí thư cũng điểm lại chặng đường phát triển 70 năm của Quốc hội với 13 nhiệm kỳ với nhiều quyết sách lớn, nhiều thế hệ đại biểu đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ của mình trong cương vị người đại biểu của dân để xây dựng, bảo vệ đất nước... Và tới đây Quốc hội càng phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các mặt lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề lớn của đất nước, công tác đối ngoại… “Thời gian tới rất nặng nề, với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội cần tập trung phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước” - Tổng Bí thư nói.

Phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, cũng như chặng đường 70 năm phát triển của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

TRỌNG PHÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM