Tổ chức về nguồn Điện Biên cho văn nghệ sĩ TP.HCM

Chính trị
(PL)- Từ ngày 16 đến 20-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức chuyến về nguồn Điện Biên với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca” cho văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí tại TP.HCM.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP, cho biết đây là chuyến hành trình về nguồn kết hợp biểu diễn nghệ thuật phục vụ chiến sĩ và nhân dân tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên. Qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho văn nghệ sĩ, cán bộ báo chí TP.HCM về thành quả sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào; khơi nguồn cảm xúc từ thực tiễn để văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

VIỆT HOA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM