Tỉnh Trà Vinh bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh mới

Chính trị
Sáng 24/11/2010, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung ông Tống Minh Viễn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Ông Tống Minh Viễn, sinh năm 1955, hiện là Giám đốc sở Tài chính tỉnh Trà Vinh - Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Cũng tại kỳ họp trên, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Đề án phát triển lúa chất lượng cao 50.000ha/năm phục vụ xuất khẩu và Đề án cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chuyển vốn hỗ trợ đầu tư máy gặt xếp dãy sang đầu tư máy gặt đập liên hợp.

Theo đó, mục tiêu của dự án là xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao với trình độ thâm canh cao, đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững, phát huy được những lợi thế của địa phương, góp phần thúc đầy sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của tỉnh.

Quy mô diện tích vùng lúa chất lượng cao được quy hoạch 47.200ha, gồm 37.700ha đất canh tác lúa cao sản ngắn ngày, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, 9.500 ha đất canh tác lúa mùa và trung mùa đặc sản, luân canh trên đất lúa, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, quy mô, diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đến năm 2015 là 70.000ha/năm và đạt 120.000 ha/năm vào năm 2020. Sản lượng trung bình đạt trên 400.000 tấn/năm vào năm 2015 và 700. 000 tấn/năm vào năm 2020, chiếm 60-70% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh. Giá trị sản xuất trên hécta canh tác đạt từ 75 đến 80 triệu đồng/năm, thu nhập tương ứng từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

Theo Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM