Thủ tướng: Quân đội phải trung thành với Hiến pháp

Chính trị

Thủ tướng: Quân đội phải trung thành với Hiến pháp

(PL)- “Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…”.

Trang web Chính phủ dẫn phát biểu như trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và rất khó lường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, những nhiệm vụ to lớn và rất nặng nề. Từ đó Thủ tướng đã nêu lên bốn nhiệm vụ lớn mà quân đội cần tập trung thực hiện như toàn quân phải tập trung hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ quân đội dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải thể hiện tính cách mạng, xung kích, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, hình thức, càng trong khó khăn gian khổ thì càng phải thi đua đổi mới, sáng tạo...

A.Tuấn

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM