Thủ tướng: Cắt bỏ ngay thủ tục hành chính không phù hợp

Chính trị
(PL)- “Tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt bỏ ngay những thủ tục hành chính không còn phù hợp, đảm bảo tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn đảm bảo quản lý nhà nước…”.

Đây là nội dung tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Cũng tại thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành nhất là người đứng đầu phải nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cải cách thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết19 ngày 12-3-2015 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương thành lập Cục Kiểm định hải quan (trên cơ sở Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay) và Cục Quản lý rủi ro (trên cơ sở Ban Quản lý rủi ro hải quan hiện nay), đảm bảo nguyên tắc không tăng thêm biên chế.

(Theo chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

Vân

Hoan nghênh chính phủ đã có chính sách quyết liệt về cắt giảm thủ tục hành chính. Nhà nước phải kiên quyết hơn trong việc tinh giảm bộ máy quản lý nhà nước kồng kềnh và kém hiệu quả, thủ tục như hiện nay. Chính phủ phải cắt giảm mạnh cấp phó, các phòng ban không cần thiết(vì đây chính là môi trường kìm hãm sự phát triển,nhũng nhiễu và "hành"là chính.Phải giao các trưởng đầu ngành(Các bộ, chủ tịch Tỉnh, Huyện,...tự chịu tránh nhiệm trước nhân dân,nhà nước về việc làm của mình. Hàng năm thông báo công khai đánh giá về mức độ hoàn thành công việc( Như đánh giá tăng trưởng, phát triển giữa các tỉnh như hiện nay)trên mọi phương tiện thông tin đại chúng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM