Thiếu cơ chế đủ hiệu lực để Chủ tịch nước thực hiện một số quyền

Chính trị
(PL)- Nhìn lại nhiệm kỳ năm năm của mình, báo cáo trước Quốc hội (QH) sáng 22-3.

Bản tin liên quan


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (ảnh) cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực phức tạp, kinh tế trong nước khó khăn, ông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, bộ ngành địa phương, nhân dâncử tri cả nước thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Chủ tịch nước đã tham gia đầy đủ các kỳ họp QH, tiếp xúc cử tri, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém của đất nước, khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... Chủ tịch nước cũng cho biết ông thường xuyên đi công tác địa phương để nắm thực tiễn về các vấn đề dân sinh bức xúc để có ý kiến đóng góp kịp thời với Chính phủ.

Trên cương vị là trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, ông đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu oan sai, bồi thường và xử lý trách nhiệm, tăng cường chất lượng, số lượng các chức danh tư pháp... Tuy nhiên, ông Sang cũng nhận trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực…

“Trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng và bức xúc, Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói. Theo ông, nguyên nhân nằm ở việc còn thiếu những cơ chế cụ thể, đủ hiệu lực để Chủ tịch nước thực hiện quyền này.

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM