Thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám

Chính trị
(PL)- Tại hội thảo lấy ý kiến cho dự án Luật Tổ chức Quốc hội được Đoàn đại biểu (ĐB) QH TP.HCM tổ chức ngày 10-3, nhiều ĐB cho rằng việc thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám.

Lý do là khi các ĐB vừa mới quen việc thì thời gian đã hết nên phải nghỉ là điều rất đáng tiếc. Có ý kiến đề nghị QH nên xem xét để chỉ nên đổi 1/3 nhân sự thay vì 2/3 như hiện nay.

Nhiều ĐB có ý kiến về tăng số lượng ĐB chuyên trách với điều kiện tăng số lượng phải song song với chất lượng. “Nhiều ĐB không chuyên trách phụ trách một lúc rất nhiều việc mà công việc nào cũng quan trọng thì làm sao họ có thể đủ thời gian gánh vác một cách tốt nhất, sâu sát nhất công việc của ĐBQH… Nên bớt ĐB giữ các chức vụ trong Đảng, Chính phủ và thay vào đó là những ĐB đại diện cho dân và ở cơ sở”. ĐB Phạm Phương Thảo có ý kiến.

THU HƯƠNG

BÌNH LUẬN

Lê Quang Nghiệp

Quốc hội là do dân bàu nên. Thay không thay là quyền của dân. Ở các nước tiên tiến, cùng đâu có chuyện đại biểu vinh viễn. Ngay tổng thống cũng chỉ 2 nhiêm kỳ. Như nước Nhật công chức thường đã phải thay đổi 2 năm 1 lần. Ngoài kinh nghiệm còn cần sáng tạo - đó mới là điều quan trọng. Đó chưa nói đến việc cố thủ một vị trí sẽ gây ra sự trì trệ thậm chí tạo nên ông vua, ông quan và tệ hại hơn là tạo nên một mạng cục bộ.. Đề xuất này hoàn toàn không hợp pháp vì như thế vô hình tước quyền của dân. Nó cũng không khoa học như trên đã nói. Nó cũng đi ngược lại quy luật xã hội là chống trì trệ. Và ngược lại việc mà CP VN đang làm đó là luận chuyển cán bộ...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM