Thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCHTƯ Đảng khóa XI

Chính trị
(PL)- Ngày 16-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ ba.

Bản tin liên quan

 

Theo TTXVN, buổi sáng, BCHTƯ Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTƯ khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Buổi chiều, BCHTƯ Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các dự thảo báo cáo trên. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì điều hành phiên họp.

AX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM