Thanh Hóa sửa quy chế hoạt động báo chí

Chính trị
(PL)- Cơ quan đại diện, PV thường trú bị đình chỉ hoạt động theo hướng dẫn của Thông tư 13/2008 của Bộ TT&TT.

Bản tin liên quan

 

Sở TT&TT trực tiếp hoặc đề xuất chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị kịp thời với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí xử lý kỷ luật, đình chỉ hoạt động đối với PV thường trú có hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí đăng, phát… Quyết định sửa đổi Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được tỉnh này ban hành có nội dung như trên.

Như chúng tôi đã phản ánh, tháng 6-2014, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều quy định sai thẩm quyền. Trong đó Thanh Hóa quy định: Cơ quan đại diện hoặc PV thường trú có thể bị yêu cầu thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh khi vi phạm một trong những nội dung như trưởng cơ quan đại điện hoặc PVthường trú bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên… Và tự đặt nhiều quy định trái với các quy định của Luật Báo chí, thông tư của Bộ TT&TT.

ĐẶNG TRUNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM