Sẽ sửa Luật Luật sư vào năm 2012

Chính trị
Người tập sự hành nghề luật sư sẽ được thực sự tham gia vào quá trình hành nghề.

Theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư vào tháng 5-2012.

Lần sửa đổi này dự kiến sẽ có khá nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là về tiêu chuẩn luật sư. Cụ thể, ngoài quy định có bằng cử nhân luật, dự luật sửa đổi sẽ nghiên cứu để thu hút những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác như Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương… cũng có thể được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, đối với những đối tượng không có bằng cử nhân luật sẽ phải có quy định về việc học một số tín chỉ về pháp luật.

Dự luật cũng nghiên cứu quy định lại thời gian tập sự hành nghề và quy định để người tập sự được tham gia thực sự vào quá trình hành nghề; sẽ có quy định ràng buộc đối với người tập sự để không chỉ nâng cao chất lượng tập sự mà còn bảo đảm quyền, lợi ích của khách hàng… Cạnh đó, dự luật cũng dự kiến nâng kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia, chỉ những người nào qua kỳ thi quốc gia này mới được xem xét công nhận trở thành luật sư.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế mà một trong những nguyên nhân là do một số quy định của Luật Luật sư đã lạc hậu.

Chẳng hạn quy định của Luật Luật sư về tiêu chuẩn trở thành luật sư chưa thu hút được nhiều đối tượng có năng lực trở thành luật sư. Chất lượng luật sư chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội là do quy định về việc đào tạo luật sư chưa phù hợp như thời gian đào tạo luật sư chưa tính toán đến thời gian thực tập.

Thêm vào đó, quy định về tập sự hành nghề luật sư hiện tại không tạo điều kiện cho người tập sự được tham gia sâu để học hỏi. Người tập sự hiện chủ yếu chỉ là quan sát viên trong các vụ việc được theo luật sư hướng dẫn, tức cho họ “xuống nước” nhưng lại không cho “tập bơi”…

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM