Sẽ luân chuyển cán bộ áp giá, cấp phép khoáng sản…

Chính trị
(PL)- Một số cán bộ ngành tài nguyên, môi trường phải chuyển đổi vị trí công tác sau năm năm để phòng ngừa tham nhũng.

Dự thảo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi vị trí làm việc đối với công chức, viên chức (cán bộ) ngành tài nguyên và môi trường cho biết như trên.

Cụ thể, cán bộ áp giá đền bù, xác định mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; định giá đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; cán bộ cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; cán bộ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường… qua năm năm làm việc phải chuyển đổi vị trí công tác.

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

LÊ XUÂN THUỶ

Thông tư này của Bộ tài nguyên- môi trường thì theo tôi cũng sẽ ''vô duyên'' chăng ?,vì tham nhũng chỉ ít ngày vài bữa đã là tham nhũng, cán bộ tham nhũng thì có luật tham nhũng ,đảng viên thì có 19 điều đảng viên không được làm, thực thi sai phạm thì có khung hình phạt của pháp luật, chỉ là chúng ta nương tay,hay bao che thôi chứ sau 5 năm lại luân chuyển thì chỉ là hình thức và lấp liếm sai phạm đi chăng, người đang làm việc tốt,quen công việc,chí công vô tư thì luân chuyển đi đâu làm gì cho rối,người sai phạm sao không xử lí đi mà cứ phải chờ đủ 5 năm rồi luân chuyển đi nơi khác cho sai phạm tiếp...chỉ là vòng luẩn quẩn,không khách quan,và không hiệu quả.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM