Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công Thương

Thứ Hai, ngày 31/12/2007 - 23:31

Ngày 27-12-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 189, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá trong nước; xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Công Thương có 36 đơn vị trực thuộc, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại bao gồm 25 ngành và lĩnh vực

Nghị định cũng quy định Bộ Công Thương sẽ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ cũng như tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành.

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực , sẽ bãi bỏ Nghị định số 55/2003 vè chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công nghiệp, Nghị định số 29/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

(Theo TTXVN)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục