PHÁT HIỆN ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG TUẦN HÀNH, BIỂU TÌNH

Chính trị
Ngày 15-12, Công an TP.HCM đã ra thông báo với nội dung như sau:

Trong những ngày gần đây, Công an TP.HCM đã phát hiện âm mưu, ý đồ và kế hoạch của các thế lực thù địch, phản động, trong đó có tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, trang web Tập hợp Thanh niên dân chủ, diễn đàn X-Cafe và một số trang blog trên Yahoo 360o... lợi dụng mạng Internet để kích động thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc.

Việc lợi dụng kích động tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an TP.HCM kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh bình tĩnh, kềm chế tuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo không nghe theo âm mưu kích động của các thế lực thù địch, phản động.

CÔNG AN TP.HCM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM