Nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo Báo cáo Chính trị

Chính trị
Theo chinhphu.vn trong hai ngày 3 và 4-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 đã tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước về dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Đánh giá tổng quát tình hình năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế...

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cám ơn các đồng chí lão thành cách mạng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào nhiều vấn đề trong dự thảo Báo cáo Chính trị. Tiểu ban sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị này.

AX

 

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM