Ngân sách không thể ‘bốc’ mỗi nơi một tí

Chính trị
(PL)- Đề xuất không điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

Bản tin liên quan

Thảo luận về dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi ngày 2-10, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng hiện nay có đến 60-70 loại quỹ đang tồn tại, nếu không quy định việc quản lý các quỹ trên thì ngân sách sẽ bị phân tán mỗi nơi một tí, không hiệu quả...

Thẩm tra về dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) cho hay qua giám sát về các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhận thấy có rất nhiều quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (NSNN), nhiều quỹ tài chính được để ngoài ngân sách gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, làm phân tán nguồn lực quốc gia. Đặc biệt, có nhiều quỹ có nguồn thu từ thuế, phí - là những khoản thu theo quy định của luật phải được hạch toán đầy đủ vào NSNN.

Do vậy Thường trực Ủy ban TC-NS đề nghị Chính phủ rà soát, thu hẹp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo hướng đưa vào cân đối NSNN đối với những quỹ có nguồn thu chủ yếu từ NSNN bảo đảm tính thống nhất, tập trung. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể và rõ ràng một số loại quỹ, thẩm quyền lập quỹ ngay trong luật, trên cơ sở đó giao Chính phủ tổ chức lại các quỹ này.

Đối với thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu từ tiền sử dụng đất, đa số các ý kiến trong Ủy ban TC-NS nhất trí đưa khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào trong cân đối NSNN. Đồng thời, bổ sung quy định nguồn thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất không sử dụng để tính tỉ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và địa phương.

Tán thành với quy định trên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay thời gian qua do quy định buộc địa phương xã, huyện phải tính toán có nguồn thu nên có nơi để bảo đảm có nguồn thu đã tìm cách xẻ đất ra để bán, rẻ cũng bán mà đắt cũng bán, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai. Vì thế việc không điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất là phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng làm dự án luật này phải làm sao cho ngân sách công khai, minh bạch, bớt xin-cho. Đồng thời làm rõ quyền quyết định ngân sách là Quốc hội. “Ngân sách của ta là ngân sách thống nhất, không thể 63 tỉnh, thành là 63 cái ngân sách, mà các vùng, miền phải hỗ trợ cho nhau” - ông Hùng nhấn mạnh.

THÀNH VĂN

Thống nhất trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Công ước chống tra tấn

Cùng ngày, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và thống nhất trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Công ước chống tra tấn. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, việc phê chuẩn công ước quốc tế chống tra tấn có ý nghĩa pháp lý quan trọng đối với hoạt động bảo vệ nhân quyền, chính sách nhân đạo của Đảng. Đây cũng là cơ sở để sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến chống tra tấn, sửa đổi tội bức cung, dùng nhục hình, tội danh tra tấn trong Bộ luật Hình sự…

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM