Năm 2019, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

Chính trị

Năm 2019, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

(PL)- Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Bản tin liên quan

Sáng 21-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức phiên họp thứ 15 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Trưởng BCĐ) đánh giá nhìn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018, công tác PCTN tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả toàn diện. 

Kỷ luật 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau đó nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về PCTN có bước tiến mới quan trọng; từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. 

Trong nửa nhiệm kỳ qua và trong năm 2018, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTN. Đáng chú ý là các quy định về chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý… 

Cùng đó, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước. Điều này đã tạo sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy cấp huyện và cơ sở; các cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, kỷ luật từ trên xuống dưới, kỷ luật Đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm. 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Trong năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đáng chú ý, công tác PCTN trở thành xu thế, phong trào; tham nhũng được ngăn chặn, từng bước được đẩy lùi, để lại dấu ấn tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo khí thế mới, niềm tin mới và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm. 

Năm 2019 tập trung kết thúc điều tra 21 vụ án

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2019 và những năm tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau đó yêu cầu không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đạt được mà vẫn phải kiên trì tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn, đẩy mạnh hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu năm nhiệm vụ, trong đó tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Cùng đó là chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, định hướng lớn về công tác PCTN để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương…

BCĐ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những lĩnh vực còn chậm, khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được khởi tố, điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới. 

Năm 2019, BCĐ tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, truy tố 22 vụ án, xét xử sơ thẩm 27 vụ án, xét xử phúc thẩm 10 vụ án và kết thúc xử lý đối với 43 vụ việc theo kế hoạch của BCĐ. Đồng thời khắc phục các khâu, lĩnh vực còn yếu, các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Cùng đó, phải đẩy mạnh hơn nữa PCTN ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân, báo chí trong PCTN...

Thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%

Cùng với những kết quả trên, theo báo cáo, ngành thanh tra, kiểm toán có nhiều cố gắng, quyết liệt, làm rõ nhiều sai phạm, kiến nghị, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước, nhất là tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

Trong năm 2018, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 108.000 tỉ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 trường hợp. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 319.000 tỉ đồng, hơn 7.200 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với gần 6.000 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 trường hợp. Nhất là đã tập trung thanh tra, công khai kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (vụ việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG; việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ; các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài...).

Những khâu yếu, có nhiều khó khăn, vướng mắc được khắc phục một bước, nhất là công tác thanh tra có bước tiến mạnh; khâu giám định, định giá tài sản được đẩy mạnh, tăng cường; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng được nâng lên, năm 2018 đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33.000 tỉ đồng, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” bước đầu được khắc phục; nhiều địa phương, bộ, ngành đã tích cực phát hiện, xử lý tệ “tham nhũng vặt”.

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

Miền tây

Người dân rất tin tưởng TBT-Chủ tịch nước: "Năm 2019 phải hơn năm 2018", đúng, rất đúng; hơn cả về kinh tế xã hội, hơn cả về PCTN, xử lý tham ô tham nhũng lợi ích nhóm sân trước sân sau, hơn cả về xử lý tiêu cực, xử lý các loại tội phạm; ở đây QCND không ghét bỏ gì, không thành kiến gì cả; nhưng các tội phạm tham ô tham nhũng... , các tệ nạn xã hội... , nói chung là tội phạm thì phải triệt cho bằng được, bằng mọi giá cho đất nước bình yên, hạnh phúc, phát triển tốt đẹp một cách thật sự và bền vững; người dân tin tưởng và mong TBT-CTN thực hiện mạnh và nhiều hơn nữa; QCND rất mong. /.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM