Một số cán bộ chủ chốt chưa thể hiện vai trò nêu gương

Chính trị
(PL)- Ngày 29-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Hội nghị được tổ chức tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của lãnh đạo 15 tỉnh, TP miền Trung-Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như góp phần chống bệnh hình thức; trách nhiệm đi đầu của cán bộ chủ chốt các cấp được nâng cao; thái độ giao tiếp ứng xử với nhân dân được cải thiện, góp phần tạo niềm tin của cán bộ đảng viên và trong nhân dân...

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn nhiều hạn chế như vẫn còn một số cán bộ chủ chốt chưa thể hiện vai trò nêu gương; nhận thức của cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương vẫn còn xem việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là “cuộc vận động”…

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

Hưng Thạnh

Tôi cho rằng xưa nay chưa có cuộc vận động học tập nào có sức lan tõa nhanh chóng và đối tượng tham gia rộng rãi có tác dụng lớn như như phong trào học tập theo đạo đức Bác Hồ. Kết quả như ta đã thấy, nhưng để duy trì thì đồi hỏi-nhất là vai trò lãnh đạo các cấp phải thật sự kiên trì nổ lực để chuyển từ phong trào trở thành ý thức trong hành động của đa số đảng viên cán bộ, đòi hỏi có thêm thời gian.
Tuy nhiên dù cấp trên luôn nhắc nhỡ, đôn đốc, kiểm tra, nhưng những điều mà các cấp báo cáo với trên chưa trung thực, bởi không phải một số cán bộ chủ chốt mà nhiều cán bộ chủ chốt nhiều cấp chưa thật sự coi trọng. Một số báo cáo phần lớn là kết quả phong trào của năm đầu sau phát động học tập. Đó là chưa kể thành tích trong báo cáo không phải từ kết quả trực tiếp từ cuộc động học tập làm theo đạo đức Bác Hồ Bởi hiên nay trên thực tế cuộc vận động này chỉ còn trong nghị quyết và báo cáo tổng kết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM