Lùi thời gian cho ý kiến dự luật biểu tình sang đầu năm 2016

Chính trị
(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý tại báo cáo giải trình, tiếp thu về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, 2016 của Ủy ban Thường vụ QH, ngày 9-6.

Theo Ủy ban Thường vụ QH, có ý kiến đề nghị xem xét, sớm thông qua dự án Luật biểu tình, trong nhiệm kỳ QH khóa XIII. Ủy ban cho rằng căn cứ vào tình hình chuẩn bị của Chính phủ, đề nghị QH đồng ý với đề nghị của Chính phủ lùi thời gian cho ý kiến dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11 vào tháng 3-2016. Do đây là dự án luật quan trọng, nên để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, đề nghị QH cho được đưa vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV.

Bên cạnh đó, QH quyết định bổ sungvàoChương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳQH khóa XIIIcác dự án nghị quyết của QH về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc; Pháp lệnh Quản lý thị trường…

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM