Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Lào

Chính trị
(PL)- Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12).

Ngày 30-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou.

Bức điện có đoạn viết: “Chúng tôi luôn tự hào dõi theo và xem thắng lợi của các đồng chí cũng như chính thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư Choummaly Sayasone đứng đầu sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công một đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng…” .

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM