Làm rõ thêm vấn đề Nhà nước và thị trường

Chính trị
Sáng 14-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về triển khai công tác sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng dự thảo Báo cáo sơ kết đã bám sát nội dung của nghị quyết, đánh giá đúng thực trạng về những kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và làm rõ những nguyên nhân cơ bản.

Theo Thủ tướng, quan điểm đúng đắn của Đảng là phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội, vì con người, lấy con người làm trung tâm. “Trong từng chính sách, từng dự án, từng bước phát triển phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý cần phải làm rõ thêm một bước về vấn đề Nhà nước và thị trường. “Nhà nước làm tới đâu, làm những gì; cái nào là thị trường phải theo quy chế kinh tế thị trường, đồng thời cũng phải làm rõ vấn đề về dân chủ trong kinh tế; vấn đề về hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ”, người đứng đầu chính phủ, trưởng ban chỉ đạo công tác sơ kết nhấn mạnh.

TLL (Theo Chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

Trần Cao Thắng

Nếu muốn có dân chủ trong kinh tế thì không có độc quyền. Khi còn độc quyền thì không thể có dân chủ. Càng không thể có nền kinh tế thị trường nhưng lại theo 1 định hướng nào đó. Khi nói có định hướng là có sự kèm cặp thì khi đó sẽ không còn có dần chủ.

T

nhà nước chỉ nên làm dịch vụ hành chính công. Công bằng XH làm sao có nếu tiền nhà nước bị rơi vào tay 1 nhóm nhỏ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM