Kỳ họp bất thường nhằm phê chuẩn những vấn đề cấp bách

Chính trị

Kỳ họp bất thường nhằm phê chuẩn những vấn đề cấp bách

(PLO) - HĐND TP. HCM tổ chức kỳ họp bất thường ngày 11-9 theo đề nghị của UBND TP để xem xét quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội mang tính cấp bách nhằm đảm bảo kịp tiến độ triển khai thực hiện.

Bản tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết như trên bên lề kỳ họp HĐND TP ngày 11-9.

Theo bà Tâm, những nội dung đó nếu đưa vào kỳ họp thường kỳ đầu năm thì UBND TP chưa chuẩn bị kịp, mà đợi đến kỳ họp cuối năm mới trình thì không đảm bảo thời gian triển khai.


 Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư của Tập đoàn điện tử Samsung tại Khu công nghệ cao TP.


Cụ thể, kỳ họp lần này thảo luận, phê chuẩn chính sách ưu đãi bổ sung cho dự án đầu tư của tập đoàn điện tử Samsung đầu tư tại Khu công nghệ cao TP. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tập đoàn Samsung cần bảo mật về kế hoạch đầu tư có tầm ảnh hưởng đến kinh tế - tài chính khu vực, quan hệ quốc tế cấp cao nên những thông tin về dự án đầu tư, quá trình đầu tư, chính sách ưu đãi áp dụng được Chính phủ và HĐND TP.HCM phê chuẩn cần được thận trọng, thực hiện chế độ tài liệu mật, sẽ thông tin vào thời điểm thích hợp sau này.

Về việc thành lập Sở Du lịch, bà Quyết Tâm cho biết đã có đề xuất rất lâu và trên cơ sở cho phép của Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND TP thành lập đề án và sau khi đề án trình được phê duyệt thì về nguyên tắc UBND TP phải trình HĐND TP phê chuẩn Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch. 

Ngành du lịch của TP.HCM có đóng góp rất lớn cho ngân sách của TP, là TP du lịch thú vị thu hút trên 50% thị phần khách du lịch… Chính vì tính chất đặc biệt như vậy, nếu Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch bao hàm cả công tác quản lý về du lịch thì rất quá tải.

Bà Quyết Tâm cho biết trước đây chúng ta đã có Sở Du lịch riêng, nhưng sau đó thực hiện Nghị định 13 của Chính phủ đã nhập chung vào Sở VH-TT và DL. Quá trình nhập lại, bộ phận về du lịch nói về góc độ nào đó thì tầm quản lý đã bị thu hẹp lại, có những quy định ràng buộc, bộc lộ những bất cập trong quản lý nhà nước, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành du lịch. 

"Tôi tin rằng, với nghị quyết HĐND TP về thành lập Sở Du lịch TP trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước từ Sở VH-TT và DL TP sẽ phù hợp với đặc điểm, tình hình của TP và hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm du lịch xứng tầm"- bà Quyết Tâm nói. 

BÌNH MINH ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM