Kon Tum: Năm 2013 thi hành kỷ luật 16 đảng viên

Chính trị

Kon Tum: Năm 2013 thi hành kỷ luật 16 đảng viên

(PLO) - Trong năm 2013, tỉnh Kon Tum có 21 đảng viên vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Các đảng viên này vi phạm về các nội dung: giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm và buông lỏng lãnh đạo..

Bản tin liên quan

Hội nghị giao ban do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì. LÊ PHI.  

Đó là số liệu theo báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum tại Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 29-7 tại TP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị này có lãnh đạo của 15 tỉnh, thành Miền Trung-Tây Nguyên với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tỉnh ủy Kon Tum cho biết trong năm 2013, Ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh này đã tiến hành giám sát 47 đảng viên và 27 tổ chức đảng, trong đó kiểm tra 27 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 21 đảng viên vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Các đảng viên này vi phạm về các nội dung giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm và buông lỏng lãnh đạo..  

Cũng theo báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum tại hội nghi giao ban của Ban Bí thư thì qua việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì các ông như : ông Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kon Tum) lại gương mẫu thực hành tiết kiệm, chỉ đạo cơ quan thực hành tiết kiệm trong việc mua sắm và sử dụng xe công dưới hạn mức cho phép; ông Phạm Đức Hà (Bí thư Huyện ủy Đắk Hà) thường xuyên bám cơ sở, chỉ đạo cán bộ, công chức dám nghĩ dám làm; ông A Dăm (phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kon Plông), ông A Ngọc Mít (Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông) luôn gương mẫu trong sinh hoạt, công tác để con cháu trong gia đình, bà con trong cộng đồng noi theo…

Đây là những người cán bộ chủ chốt có ý thức tự giác, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí…theo Chỉ thị 03. 

Tỉnh ủy Kon Tum cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh này đã tiếp 259 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, ngoài ra tỉnh này cũng nhận được 281 đơn khiếu nại tố cáo. Các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum đã giải quyết 97,5% số đơn thuộc thẩm quyền.

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

Lê Xuân Thuỷ

Trong một năm mà cả tỉnh chỉ thi hành kỷ luật có 16 đảng viên thì tỉnh này đã xứng đáng...trong sạch ,vững mạnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM