Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Chính trị
Ngày 14-6, đoàn thanh tra của tỉnh Trà Vinh tổ chức công bố dự thảo kết quả thanh tra toàn diện Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. Hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Trà Vinh bị Thanh tra kiến nghị kiểm điểm.

Cụ thể, Thanh tra kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh nghiêm khắc kiểm điểm ban lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh do để xảy ra nhiều sai phạm, thiếu sót trong chi tiêu tài chính; kiểm điểm ông Trần Khiêu, Chủ tịch tỉnh, trong việc cho chủ trương thực hiện dự án rà phá bom mìn dự án KCN Cầu Quan; kiến nghị kiểm điểm ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch tỉnh, nguyên Trưởng BQL, đã cho chuyển 70 tỉ đồng thanh toán cho hạng mục rà phá bom mìn; kiểm điểm trách nhiệm ông Tống Minh Viễn - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Trưởng BQL vì cho chủ trương thay thế vật liệu trong dự án hệ thống thoát nước; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật với ông Dương Văn Kẽn - Giám đốc Sở Công Thương vì trong thời gian lãnh đạo BQL Khu kinh tế đã duyệt chi sai nguyên tắc tài chính gần 550 triệu đồng cùng hàng loạt cán bộ BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Theo dự thảo, công tác thu chi, quản lý tài chính tại BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh sai phạm 2,1 tỉ đồng, trong đó có hơn 670 triệu đồng quà tặng tiếp khách sai quy định… Sai phạm trong xây dựng cơ bản hơn 630 triệu đồng.

 GIA TUỆ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM