Kiểm toán nhà nước: Chú ý phát hiện tham nhũng, thất thoát, lãng phí

Chính trị
Tổng Kiểm toán Vương Đình Huệ vừa ký ban hành bản hướng dẫn chi tiết về kết luận xử lý trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm trong các cuộc kiểm toán.

Theo quy trình này, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ chứng cứ vi phạm, chú ý phát hiện tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Các đoàn kiểm toán, kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán mà phát hiện vi phạm pháp luật thì phải kiến nghị rõ về trách nhiệm liên đới, trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, người có chức vụ quyền hạn trong sai phạm đó.

Trước khi dự thảo báo cáo kiểm toán phải phân loại vi phạm. Nếu là tham nhũng hoặc có dấu hiệu tội phạm thì phân tích, đánh giá mức độ vi phạm, báo cáo kiểm toán trưởng để trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hình thức kiến nghị phù hợp khi xét duyệt báo cáo kiểm toán. Nếu chỉ là vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vi phạm chế độ tài chính kế toán thì trưởng đoàn được chủ động đánh giá hành vi vi phạm và kiến nghị xử lý thích hợp.

Được biết, Thanh tra Chính phủ đang tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về hậu thanh tra. Đây là cơ sở để cơ quan thanh tra kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, tránh đánh trống bỏ dùi.

NGHĨA NHÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM