Khuyến khích an táng theo hình thức hỏa táng

Chính trị
Bộ Chính trị vừa có kết luận về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Theo đó, việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đạt yêu cầu: văn minh, trang trọng, tiết kiệm...; thể hiện được sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị đối với người từ trần; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí...

Khuyến khích tổ chức an táng theo hình thức hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương. Bộ Chính trị đồng ý có bốn hình thức lễ tang: lễ quốc tang; lễ tang cấp nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ quốc tang được tổ chức đối với các đồng chí đang giữ chức vụ và thôi giữ các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội khi từ trần và đối với những cán bộ cấp cao có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, có uy tín lớn trong nước và quốc tế, khi từ trần, do Bộ Chính trị quyết định. Bộ Chính trị cũng đồng ý tổ chức lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân.

Theo V.V.THÀNH (TTO)

BÌNH LUẬN

Bùi Minh Sơn (buiminhson..@yahoo.com)

Nên tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân và đề nghị cán bộ, công chức nêu gương trước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM