Hướng tới phát triển bền vững theo chỉ dẫn của Hồ Chủ tịch

Chính trị
(PL)- Lời dặn về chỉnh đốn Đảng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các chuyên gia phân tích sâu tại hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin”.

 

Hội thảo tổ chức ngày 16-8, nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác.

Tại hội thảo, GS-TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết điều làm nhiều người thấm thía từ di chúc của Bác là ở chỗ Bác đề cập đến sự cần thiết phải chỉnh đốn lại Đảng. Lời dặn đó của Bác vào lúc này càng trở nên cấp thiết và hiện nay cách tốt nhất để thực hiện là ra sức làm tốt những gì chưa làm được theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng. Theo đó, khắc phục bằng được tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng.

“Chúng ta đang đứng bên thềm Đại hội lần thứ 12 của Đảng, những chỉ dẫn của Người trong di chúc là rất quý báu, là động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững, nhất là phát triển con người” - GS Bảo nói.

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM