Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Thứ Sáu, ngày 4/7/2014 - 06:35

(PL)- Ngày 3-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI.


Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng vì những nội dung mà hội nghị đã thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách trước mắt.

Ông Lê Hồng Anh chỉ đạo các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc, thống nhất cao trong nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung nghị quyết. Từ đó nghiêm túc chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan nơi mình phụ trách về một số vấn đề thời sự bức xúc và cấp bách như vấn đề biển Đông, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức, tư tưởng trong Đảng, chống lợi ích nhóm,…

GIANG THANH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục