Hoàn thiện pháp luật để hội nhập và phát triển

Chính trị
(PL)- Tại Hà Nội chiều 14-4, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Ban Chỉ đạo tổng kết cho rằngviệc tổng kết Nghị quyết 48 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 10 năm qua, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Các đại biểu cũng tán thành với hai nội dung chính được tổng kết là xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên cơ sở bám sát Hiến pháp cũng như cương lĩnh của Đảng.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Do đó báo cáo tổng kết cần bám sát cơ sở, địa phương và thực hiện cơ sở; chỉ đạo tập trung vào 20 tỉnh, TP.

(Theo VOV)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM