Hỗ trợ nhà ở cho 976 gia đình chính sách

Thứ Ba, ngày 28/6/2011 - 00:33

UBND tỉnh Bình Thuận vừa thống nhất về chủ trương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm nhà ở cho 976 gia đình người có công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở trong năm 2011 và 2012.

Trong đó có 137 gia đình cần hỗ trợ xây mới nhà ở; 523 hộ gia đình cần hỗ trợ sửa chữa lớn và 326 hộ gia đình cần được hỗ trợ sửa chữa nhỏ nhà ở.

Tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo quy định hiện hành là 50 triệu đồng/căn xây mới, 20 triệu đồng/căn sửa chữa lớn và 10 triệu đồng/căn sửa chữa nhỏ.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 20,370 tỉ đồng.

HC

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục