Hải Phòng cần ưu tiên phát triển kinh tế biển

Chính trị
Theo chinhphu.vn, Đoàn công tác Trung ương do ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, vừa làm việc tại TP Hải Phòng.

Để Hải Phòng tiếp tục phát triển, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực đồng bằng sông Hồng, ông Phạm Quang Nghị gợi ý Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc vị trí của TP để thực hiện tốt vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế. Trong đó, Hải Phòng ưu tiên phát triển kinh tế biển, sản phẩm từ biển, kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ông Phạm Quang Nghị cũng cho rằng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, môi trường xã hội phát triển lành mạnh cần được Hải Phòng hết sức chú ý. Nhất là giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

TX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM